Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek naar milieuproblemen is de basis van ons werk. Hierdoor weten we niet alleen precies wat er aan de hand is, maar ook welke oplossingen er zijn.

Overleg

Met de juiste feiten, analyses en haalbare oplossingen gaan we in gesprek met politici en bedrijven. Want door hen te overtuigen van de noodzaak en de haalbaarheid van schone alternatieven, zetten we verandering in gang.

Actie

Als overleg niet helpt, gaan we over tot geweldloze actie. Onze actievoerders confronteren piratenvissers, ketenen zich vast aan giftransporten en blokkeren de invoer van illegaal hout of vervuilende kolen. En ook online voeren veel mensen actie, door een oproep te sturen naar bedrijven of politici. Met maar één doel voor ogen: de wereld laten zien wat er aan de hand is.

Successen

Wat Greenpeace doet heeft effect. Over de afgelopen jaren hebben we, samen met onze donateurs, supporters en vrijwilligers, veel bereikt.

Onze vloot

Onze schepen helpen ons piratenvissers op te sporen en te achtervolgen tot in de havens waar ze hun illegale vangsten willen lossen. Ze brengen ons naar Antarctica om de gevolgen van klimaatverandering te onderzoeken. Of naar de oceaan tussen Canada en Groenland om een olieplatform te bezetten. Dankzij onze schepen komen we overal. Maak kennis met onze vloot.

 

Onderwerpen