Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Nederlandse houthandelaar zat fout, zegt ook de rechtbank

Nieuwsartikel - 1 juni, 2017
Gefeliciteerd NVWA! De historische sanctie die deze Nederlandse ‘houtpolitie’ vorig jaar uitdeelde, is volgens de rechter terecht. 1 bedrijf, 1 sanctie… Waarom is dit ook alweer een mijlpaal?

De allereerste voorwaardelijke boete tegen fout hout is alweer een jaar geleden. Het was een historisch moment in de Nederlandse en de Europese strijd tegen de handel in illegaal gekapt hout. Want ondanks het bewijs van handel in illegaal gekapt en verdacht hout en verschillende aangiftes, greep de NVWA niet in. In de rest van Europa is het helemaal treurig gesteld met de implementatie van de Europese wet tegen de import van illegaal hout.

Maart 2015: de NVWA komt in actie, maar Fibois gaat in beroep

In 2015 vonden twee inspecties plaats bij houthandelaar Fibois B.V., onder andere naar aanleiding van een handhavingsverzoek van ons. Na de eerste inspectie maande de NVWA het bedrijf tot het nemen van corrigerende maatregelen. De tweede inspectie liet zien dat het bedrijf nog steeds onvoldoende informatie had ingewonnen en niet kon laten zien uit welke kapconcessies een lading Kameroenees hout afkomstig was. Houthandelaren zijn hier in heel Europa toe verplicht. En toen was daar vorig jaar eindelijk de eerste sanctie. Maar Fibois stapte naar de rechter.

 

Sanctie ook door de rechtbank bekrachtigd

De rechtbank stelde vorige week de NVWA in het gelijk. De voorwaardelijke boete blijft overeind: als Fibois opnieuw de fout in gaat, moet zij voor elke kubieke meter hout die ze op de Europese markt brengt een boete van € 1800,- moet betalen.

Wij zijn natuurlijk enorm blij dat met deze uitspraak en hopen dat houtimporteurs en aanverwante bedrijven er nu serieus voor gaan zorgen dat het hout dat zij op de Europese markt brengen van legale herkomst is.

Steun ons onderzoek naar de handel in illegaal gekapt hout

Hier zie je welke andere successen we vorig jaar behaalden namens en dankzij al onze supporters.

aap

Bossen zijn van levensbelang

Bossen zijn prachtig en van levensbelang voor een gezond klimaat. Maar doordat bomen massaal worden gekapt, verdwijnen ecosystemen én raken veel mensen en dieren hun leefomgeving kwijt. Ook komen er door die kap grote hoeveelheden CO2 vrij.

Greenpeace wil dat uiterlijk in 2020 de ontbossing in de laatste tropische regenwouden is gestopt. Lees meer >>

 

Onderwerpen