Deel deze pagina

Facebook-link Twitter-link
Mispaksel logo Redband

Redband wint #Mispaksel-verkiezing

Bedankt voor het stemmen! De winnaar is bekend: Redband, als je voor plastic bent. Met ruim de helft van de stemmen hebben de per stuk verpakte winegums de trofee voor meest onzinnige plastic verpakking gewonnen. Bekijk de onthulling vanavond bij Kassa.

TEKEN VOOR EEN WERELD ZONDER WEGWERPPLASTIC

Waarom deze verkiezing?

Van los verpakte groente tot uitdeelzakken snoep: onze boodschappen zijn gewikkeld in belachelijke hoeveelheden wegwerpplastic. Supermarkten en voedselbedrijven omarmen dit goedkope goedje, terwijl onze oceanen én oceaandieren de prijs betalen.

Op de meest afgelegen plekken kom je dan ook Coca Cola-flesjes, Twix-wikkels en andere #Mispaksels tegen. Met deze verkiezing roepen we de verantwoordelijken ter verantwoording.

Blijf up-to-date!

#Mispaksel zet supermarkten en voedselbedrijven onder druk om de hoeveelheid wegwerpplastic terug te dringen. Zij moeten investeren in alternatieven. En snel een beetje. Daarom gaan we een trofee uitreiken voor het winnende #Mispaksel.

Benieuwd wie er wint? Volg ons op Facebook of Instagram. Of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Helaas, je kunt niet meer stemmen

Kijk voor de ontknoping aanstaande zaterdag naar Kassa!

Wil je meer doen tegen wegwerpplastic?

Teken de petitie

Helaas, je kunt niet meer stemmen

Kijk voor de ontknoping aanstaande zaterdag naar Kassa!

Wil je meer doen tegen wegwerpplastic?

Teken de petitie

Helaas, je kunt niet meer stemmen

Kijk voor de ontknoping aanstaande zaterdag naar Kassa!

Wil je meer doen tegen wegwerpplastic?

Teken de petitie

Helaas, je kunt niet meer stemmen

Kijk voor de ontknoping aanstaande zaterdag naar Kassa!

Wil je meer doen tegen wegwerpplastic?

Teken de petitie

Helaas, je kunt niet meer stemmen

Kijk voor de ontknoping aanstaande zaterdag naar Kassa!

Wil je meer doen tegen wegwerpplastic?

Teken de petitie

Hoe gaan wij om met jouw privacy

Greenpeace beschermt je gegevens en geeft ze niet aan derden voor commerciële doeleinden. Lees ook ons privacy-beleid en de actievoorwaarden van deze actie.

Greenpeace neemt geen geld aan van overheden of bedrijven. Dat betekent wel dat donaties van mensen zoals jij nogal onmisbaar zijn. Daarom zouden we je graag een keer bellen (of je opneemt bepaal je natuurlijk zelf :)).

ACTIEVOORWAARDENGoed dat je even de kleine lettertjes leest! We proberen het kort te houden. Komt ‘ie:

Dit zijn de voorwaarden van de #Mispaksel verkiezing, De verkiezing vindt plaats op de actiesite www.greenpeace.nl/actie/mispaksel. Door te stemmen op een #Mispaksel, aanvaart de deelnemer (jij dus) de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden.

Deze verkiezing wordt georganiseerd door de Stichting Greenpeace Nederland (hierna zeggen we gewoon Greenpeace).

NDSM-Plein 32 Postbus 3946
1033 WB Amsterdam 1001 AS Amsterdam
www.greenpeace.nl info@greenpeace.nl


Begrippen

In deze algemene actievoorwaarden wordt verstaan onder:
Organisator: Greenpeace
Actiesite: www.greenpeace.nl/actie/mispaksel
Deelnemer: een natuurlijke persoon.


DOEL VAN DEZE ACTIE

#Mispaksel zet supermarkten en voedselbedrijven onder druk om wegwerpplastic terug te dringen. Zij moeten investeren in alternatieven. Elke stem van iedere deelnemer (jij nog steeds) helpt hieraan mee.

PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

Bij het ondertekenen van de petitie vraagt Greenpeace de deelnemers om hun naam, e-mailadres en telefoonnummer (optioneel) in te vullen. De achtergelaten persoonsgegevens worden vastgelegd in de supporters-administratie van Greenpeace.

Door het aanvinken van de opt-in box op de actiesite geeft de deelnemer Greenpeace toestemming om hem of haar via e-mail te informeren over acties en campagnes en financiële steun te vragen. Want zonder donateurs zijn acties zoals deze niet mogelijk. Deelnemers die hun telefoonnummer achterlaten en niet in het bel-me-niet register zijn opgenomen, kunnen door Greenpeace worden gebeld met informatie en giftverzoeken.

De e-mails zullen gemiddeld eens per 2 weken worden verzonden, of wat vaker als we dat echt nodig vinden. Afmelden voor de e-mails kan door te klikken op de afmeldlink die in elke e-mail wordt opgenomen. Je afmelding wordt direct verwerkt.

DONATIES

Tijdens deze verkiezing kan de deelnemer ook financieel bijdragen. Graag zelfs! De donaties komen ten goede aan de doelstellingen en campagnes van Greenpeace en haar strijd voor een gezond en duurzaam evenwicht tussen mens en milieu.

DUUR VAN DE ACTIE

De verkiezing loopt van 12 september 2018 tot 26 september 2018.

DISKWALIFICATIE

Greenpeace behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten, als de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisator of derden.

AANSPRAKELIJKHEID

Greenpeace is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van technische storingen en/of fouten, ongeacht waar deze storingen plaatsvinden of wie deze fouten heeft gemaakt. De organisator is ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van foutieve invoer door de deelnemer en/of foutieve verwerking van persoonlijke gegevens door de organisator, of van enige andere vorm van informatie die door de deelnemer op de actiesite wordt achtergelaten. Behoudens opzet van de organisator sluit zij iedere aansprakelijkheid ter zake uit. Dit geldt eveneens voor de door haar ingeschakelde hulppersonen. Ten slotte is de organisator niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet (tijdig) beantwoorden van vragen van deelnemers.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De verkiezing is het intellectueel eigendom van Greenpeace. Deze verkiezing evenals de inhoud van de website, voor zover deze op de actie betrekking heeft, mag niet worden overgenomen, verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Greenpeace. Delen via Facebook, Twitter en Instagram juichen we natuurlijk hartelijk toe!

TOT SLOT NOG DIT

Greenpeace behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te beëindigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. Klachten over de actievoorwaarden en de actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij de organisator.

Greenpeace Nederland, september 2018

Nooit-Meer-Plastic-Pakket

Nooit-Meer-Plastic-Pakket

Dit cadeaupakket is de nieuwe definitie van het woord wegwerpplastic. Het pakket inspireert je namelijk om plastic uit je leven te werpen. Dit zit erin: