Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?
Delen:

DE VEE-INDUSTRIE IS STAPELGEK! KIES VOOR MINDER, DAN DOE JE MEER!

 

Ik wil dat voedsel eerlijk en gezond geproduceerd wordt

Ja, ik wil dat de overheid de schadelijke industriële veehouderij aanpakt waardoor het milieu, de dieren en de boeren weer een gezonde toekomst tegemoet kunnen gaan.
Greenpeace beschermt je gegevens en geeft ze niet aan derden voor commerciële doeleinden. Lees ook ons privacystatement en de algemene voorwaarden van deze actie. Vul je je telefoonnummer in? Dan kan Greenpeace jou telefonisch benaderen voor giftverzoeken of updates rondom lopende campagnes.

Besmet vlees, fraudezaken, dierenleed, biodiversiteitsverlies, water- en luchtvervuiling en boeren die het hoofd amper boven water houden. De uitwassen stapelen zich op. De industriële productie van vlees, melk en eieren zorgt voor ontbossing in Brazilië en Argentinië, het vervuilt onze bodem en ons water, warmt de aarde op en bedreigt onze gezondheid. Genoeg is genoeg. Ik wil een eerlijke en gezonde voedselproductie!

Dankjewel !


Met jouw stem kunnen we de overheid overtuigen voor een toekomst te kiezen waar ons voedsel op een eerlijke en gezonde manier geproduceerd wordt. Deze campagne zou zonder donaties van supporters niet bestaan. Greenpeace neemt namelijk geen overheidssubsidies of geld van bedrijven aan. Zo kunnen we ons onafhankelijk blijven inzetten voor onze kwetsbare aarde.

Help je ons mee van deze campagne een klinkend succes te maken?KLIMAATCRISIS


De gigantische Nederlandse veestapel zorgt voor meer dan 10% van de totale hoeveelheid broeikasgassen die NL uitstoot. Willen we onze klimaatdoelstellingen halen, dan moet de veestapel met 40% zijn teruggedrongen in 2030.

ONTBOSSING VOOR VEEVOER


Om alle koeien, varkens en kippen in Nederland te kunnen voeden, importeren we enorme hoeveelheden soja, onder andere uit Brazilië. Voor de productie van deze soja sneuvelen grote stukken kostbaar regenwoud.

DIERENLEED


Ons kikkerlandje staat vol met 1,7 miljoen koeien, 12,3 miljoen varkens, 49 miljoen vleeskuikens en 46 miljoen leghennen. Om zoveel dieren te kunnen houden op een beperkt oppervlakte, staat dierenwelzijn vaak op een tweede plan. Veel dieren staan op elkaar gepropt en krijgen preventief antibiotica om maar niet ziek te worden.

MESTOVERSCHOT


De 75 miljard kilo mest die al deze dieren per jaar produceren overspoelt ons land. Het is veel meer dan we terug kunnen geven aan de natuur. Veel mest eindigt in mestvergisters die meer problemen opleveren dan oplossen. De rest wordt geëxporteerd, illegaal verhandeld of zelfs gedumpt en vervuilt zo ons grond- en oppervlaktewater.

ONGEZONDE BUSINESS


Nederlanders eten gemiddeld 40 kilo vlees per jaar. En dat terwijl wetenschappers waarschuwen dat onze overmatige vleesconsumptie de kans verhoogt op hart-en vaatziekten, diabetes type 2 en sommige vormen van kanker. Daarnaast zijn met antibiotica-resistente bacteriën besmet vlees, en dierziektes als Q-koorts een gevaar voor de volksgezondheid.

ONEERLIJKE BELONING BOEREN


De industriële veehouderij produceert alles zo goedkoop en zo grootschalig mogelijk om het grootste deel te exporteren naar het buitenland. Veel boeren kunnen zo geen fatsoenlijk inkomen meer verdienen.

LEES HET RAPPORT


boeren en de natuur niet nog langer te laten lijden onder de gevolgen van de intensieve veeteelt, moet er nú iets veranderen. Door de veestapel in te krimpen, over te stappen naar ecologische veeteelt en minder vlees en zuivel te eten, kunnen we het klimaat nog redden. Het rapport ‘Minder is meer’ laat zien dat als we de doelen van het Parijs-akkoord kunnen halen als we in 2030 wereldwijd maximaal 24 kilo vlees per persoon per jaar eten en in 2050 minder dan 17 kilo. Dan houden we de temperatuurstijging onder de 1,5 graad Celsius. Lees het rapport hier.